ECDL

ECDL Sdružení CEPAC-Morava

ECDL (European Computer Driving Licence)

ECDL je mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti, který je používán nejen v rámci států EU, ale i mnoha dalších zemí světa.

ECDL Certifikát je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

ECDL testování probíhá formou testů. Úroveň požadovaných počítačových znalostí a dovedností je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do 7-mi tématických oblastí (modulů). Po úspěšném složení testů ze všech 7-mi modulů získává uchazeč mezinárodně uznávaný ECDL Certifikát.

Garanty kvality ECDL Certifikátu a celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd, a ECDL Foundation (ECDL F) založená v Irsku v roce 1997 za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu.

Certifikát ECDL umožňuje: úředně doložit dosaženou úroveň schopností práce s počítačem, zefektivnit využívání výpočetní techniky a zvýšit tak svoji pracovní výkonnost, získat výhodnější pozici při výběru zaměstnání, širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

ECDL
Podrobnější informace o ECDL na: http://www.ecdl.cz

aktuality

Tisková zpráva k projektu:

Únor 2015 - Tiskovou zprávu k projektu: "Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých" s reg.č.:CZ.1.07/3.2.04/04.0027 naleznete zde.

 

Projekt:
„Návrat do práce po 50 II“

V listopadu 2014 jsme v Královéhradeckém kraji zahájili realizaci projektu pro nezaměstnané osoby starší 50 let věku.
Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

 

Projekt:
„Zaměstnaní rodiče v Královéhradeckém kraji“

V srpnu 2014 jsme v Královéhradeckém kraji zahájili realizaci projektu pro osoby pečující o děti do 15 let.
Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

 

Projekt1:
„Klíčové kompetence v Královehradeckém kraji“

V lednu 2014 jsme v Královéhradeckém kraji zahájili realizaci projektu pro nezaměstnané osoby starší 50 let věku.
Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

 

Projekt:
„Program aktivizace II v Královéhradeckém kraji“

V prosinci 2013 jsme v Královéhradeckém kraji zahájili realizaci projektu pro osoby se zdravotním postižením.
Podrobnější informace o projektu naleznete zde.